SENIORS

Spesiaal vir die senior lidmate

Deur middel van hierdie bediening wil ons verseker dat ons lidmate tussen 60 en 100jaar geestelik, sosiaal en fisies versorg word.

Ons hou n spesiale funksie 1x per kwartaal waar ons interaksie, ontspanning, bederf en hul geestelike opbouing ten doel stel. Elke einde van die jaar sorg ons ook vir ’n lekker afsluiting. Die Welsyn Bediening van ons gemeente vorm deel van ons hande en voete. Saam dra ons sorg dat Seniors besoek word en ook gehelp word waar nodig.

Daar is ‘n splinternuwe Projek waaby u betrokke kan raak nl. “Adopt ‘n Senior”. U kan ook by besoeke en hulp in die algemeen betrokke raak. Maak gerus gebruik van die opsie op die blad om ons te kontak sodat ons weet dat u wil betrokke raak op hierdie manier of indien u meer inligting verlang.

Pieter en Juanita de Bruyn

Bedienings Leier

Ek wil graag betrokke:

5 + 10 =

Eredienste

Oggenddienste:
08:00 – 09:30 en 10:00 – 11:30
Aanddienste: 18:30 – 20:00

Kontak Ons

Mon – Fri, 8:00 - 13:00
Kantoor : +27(0) 54 331 1170
E-pos: agsupington@gmail.com