AGS Lofoord upington

NOMMERS

Kantoor:
+27(0) 54 331 1170

AANLYN

Epos: admin@agsupington.co.za
www.agslofoordupington.co.za

ADRES

Address: C/O Conradie & Lange street
Po Box 195, Upington, 8800

BELANGRIKE INLIGTING

AGS Lofoord wil graag geleentheid skep vir lidmate en voornemende lidmate om sekere adminstratiewe prosesse te vergemaklik. Vir hierdie rede is daar n aantal aanlyn vorms beskikbaar.
Is u dus van voorneme om lidmaat van die gemeente te word, u kind te laat toewy of gedoop te word, vul asseblief die toepaslike vorm aanlyn in -of laai die PDF af en stuur dit terug aan die kerkkantoor. Verifieer asseblief telefonies daarna dat die kantoor dit ontvang het ten einde die proses met u te voltooi.

BANK BESONDERHEDE:

AGS LOFOORD UPINGTON
ABSA Tjekrekening: 405 2524 761
Takkode: 632 005

BANK BESONDERHEDE:

UPINGTON MISSION
ABSA Tjekrekening: 407 1916 739
Takkode: 632 005

Het jy enige navrae?
Sê Hallo!