My Missio Offer

Indien u nie ‘n Missio-offerstrokie by een van die missio-dienste ontvang het nie, kan u hier die vorm aflaai en inhandig by die kerkkantoor of die elektroniese opsie invul.

Baie dankie vir u bydrae.

 

Ek gee graag:

BANK BESONDERHEDE:

Gebruik asb u naam & van as verwysing

UPINGTON MISSION
ABSA Tjekrekening: 407 1916 739
Takkode: 632 005