TEMPELDIENS

Versorging en inligtingstoonbank

Die bediening is die gesig van ons gemeente.

Deur die bediening wil ons verseker dat elkeen wat ons dienste bywoon ‘n hartlike ontvangs reeds by die voordeur ontvang, hulp by ons Inligtingstoonbank en ‘n plek aangewys word wanneer die kerk vol is. Ons doen ook die voorbereiding van die Nagmaaltafel die eerste Sondag van die maand.

Ons verwelkom nuwe lidmate om by hierdie bediening betrokke te raak.

1. Gasheer en Gasvrou: Persone wat hier betrokke wil raak, staan by die voordeur en groet almal wat ons dienste besoek vriendelik en plaas ‘n gemeenteblaadjie in hul hand. Diensbeurte sal so een keer ‘n maand wees.

2. Toonbankdiens: Diegene wat hier wil betrokke raak, help ons gemeentelede en besoekers met die nodige inligting rakende ons gemeente. By die Toonbank is al die nodige vorms en koevertjies beskikbaar. By die Toonbank word alle CD’s van preke bestel en alle lyste ingevul soos wat dit deur die Pastore deurgegee word, bv. as daar funksies is wat bygewoon gaan word en getalle benodig word of toere plaasvind ens. Toonbankpersoneel kry ook so een keer ‘n maand ‘n diensbeurt.

3. Plekaanwysers: Aangesien ons baie besoekers ontvang en hul soms onseker is waar om te sit, veral as die kerk redelik vol is, help die persone wat betrokke is by plekaanwysing diegene op ‘n vriendelike, hulpvaardige manier om ‘n sitplek te kry.

4. Nagmaalvoorbereiding: In samewerking met die Dekor Bediening is ons ook verantwoordelik vir die Voorbereiding van die Nagmaaltafel.

Almal is baie welkom om deel te word by ons Bediening.

Lanie van der Mewer

Bedienings Leier

Ek wil graag betrokke:

5 + 13 =

Eredienste

Oggenddienste:
08:00 – 09:30 en 10:00 – 11:30
Aanddienste: 18:30 – 20:00

Kontak Ons

Mon – Fri, 8:00 - 13:00
Kantoor : +27(0) 54 331 1170
E-pos: agsupington@gmail.com