REGISTRASIE VIR MOVE 40 DAE

Dui asb aan of u as individu of gesin deelneem sodat elkeen ‘n 40 Dae handleidingsboek en bederfpakkie kan ontvang. Kostes hieraan verbonde is R50 per volwassene. (Tieners en kinders gratis). Ons hart is dat soveel moontlik lede deelneem en seën ontvang uit hierdie 40 dae. Indien u nie die R50 kan bekostig nie, moet asb nie huiwer om ons te kontak nie. Indien u dit op u hart ervaar om iemand te borg, spesifiseer asb op die elektroniese vorm of kontak die kerkkantoor.

Nadat u geregistreer het, betaal asb u R50 per volwassene oor in die kerk se rekening met “MOVE_Naam&Van” as verwysing.
AGS LOFOORD UPINGTON | ABSA Tjekrekening: 405 2524 761 | Takkode: 632 005