MISSIO

Plaaslik, Afrika en wêreldwyd

Die woord “Missio” is afkomstig van die woord “Missio Dei” van ’n Latynse term wat afgelei word van “the mission of God” of die “sending van God”.

Die Missio Bediening se hoofdoel is om God se woord en Sy liefde na die mensdom te neem, deur Sy groot opdrag uit te leef volgens Matteus 28:19.
Hoe funksioneer ons: Deur die genade van die Here kan Upington Missio, sendelinge ondersteun in verskillende gebiede en lande om God se woord en liefde te versprei.

Plaaslike uitreike word gereël in die gemeenskap op ’n kwartaalikse basis na verskillende gebiede en kerke in ons omgewing. ’n Uitreik toer word eenmaal per jaar gereël waarby die gemeente deel word. Lidmate word die geleentheid gebied om saam te gaan en die ervaring te beleef. Dit behels fisies dat elkeen buite hul gemaksone, kultuur en soms ook geloof beweeg en Sy liefde gaan deel.

Missio vat hande met KAM Kingdom advance ministries, wat op ’n weeklikse basis uitreik na die gemeente en behoeftiges deur middel van huisbesoek.
Eenmaal per jaar hou ons ’n sendingsnaweek waar ons die gemeente blootstelling gee aan Upington Missio.

Upington Missio bediening bestaan uit twee bene naamlik:

• Bestuursraad.
Hulle funksie is om seker te maak dat die finansies goed bestuur en aangewend word en hul neem besluite rondom die bediening se funksies.

• Organiserings komitee.
Die organiserings komitee is ’n span wat al die nodige reëlings tref wanneer daar funksies vir Missio, plaaslike uitreike en toere gereël moet word. Hulle is ook die span wat hande en voete is wat saam die uitreike doen.

Hoe kan jy betrokke raak?
• Raak betrokke deur deel te word van die organiserings komitee.
• Kan deel word van Upington Missio, asook by KAM in te skakel indien u op ’n weeklikse basis wil bediening gaan doen.
• Raak finansieël betrokke maandeliks of eenmalig, deur iemand op die sendingveld te ondersteun.
• Neem een of twee sendelinge aan en ondersteun hulle deur gebed of deur middel van epos te kommunikeer.

Warm Missio Groete.

Bertus van der Merwe

Bedienings Leier

Ek wil graag betrokke:

14 + 15 =

Eredienste

Oggenddienste:
08:00 – 09:30 en 10:00 – 11:30
Aanddienste: 18:30 – 20:00

Kontak Ons

Mon – Fri, 8:00 - 13:00
Kantoor : +27(0) 54 331 1170
E-pos: agsupington@gmail.com