KINDER REGISTRASIE

Vul asseblief die besonderere hieronder aangevra, so volledig as moontlik in
of kliek op die knoppie indien u verkies om die PDF af te laai en in te handig by die kerk kantoor.

INDIEN KIND 18 EN OUER IS, MOET HUL EIE VORM IN GEVUL EN APART INGEE WORD.
Net inligting van kinders wat saam met u by die kerk aansluit en saamgaan besoek asb.

11 + 9 =

Indien u elektronies ingevul het, baie dankie. Die kerk kantoor sal u kontak om ‘n afspraak te bevestig.