Intersessie Bediening

Die rol van die tussenganger in gebed

Ons poog om die roeping van die Intersessie Bediening deur die Heilige Gees met passie uit te voer.

Ons voorbeeld is Jesus, soos die Woord sê, Hy wat aan die Regterhand van God staan en gedurigdeur intree by God die Vader vir ons as mensekinders.
Intensiewe Aanhoudende, Smeek en Dank Gebede voor God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees te bid vir ons Pastore, leiers van ons gemeente, Gemeente-lede en gebedsversoeke.

Neh. 1:9 ….ek het gesit en ween en ek het dae lank getreur voor die Aangesig van God….laat U oor tog opmerksaam en U oë oop wees, om te luister na die gebed van U kneg wat ek vandag, dag en nag voor U aangesig bid, vir die kinders van Israel… terwyl ek die sondes van U kinders bely wat ons teen U gedoen het….

Gebed in Aksie, ons bid vir ons dorp; soos met prayerwalk, waar ons fisies en demonstratief beweeg en bid vir die dorp en mense. Ons gebed is soos “dinamiet” hier op aarde om al die strongholds en die “berge” weg te blaas, sodat dit soos ‘n geweldige “ontploffing” in die geestelike realm kan wees! Om alle mense en die dorp te seën in die Naam van Jesus. Ons reël ’n spreker een of twee keer per jaar vir enige een in ons gemeente, ander denominasies in die dorp en gemeenskap.

Mona van Rooyen

Gebedsaksies Leier

Ek wil graag betrokke:

5 + 12 =

Eredienste

Oggenddienste:
08:00 – 09:30 en 10:00 – 11:30
Aanddienste: 18:30 – 20:00

Kontak Ons

Mon – Fri, 8:00 - 13:00
Kantoor : +27(0) 54 331 1170
E-pos: agsupington@gmail.com