GROEI GROEPE

Groei vind plaas in sirkels

Hierdie bediening vind plaas in klein groepies gedurende die week

waar ons bymekaar kom om geestelik te groei, vir mekaar se behoeftes te bid en mekaar in liefde dra en ondersteun. Daar is verskillende groepe wat op verskillende tye, dae en plekke byeenkom.

Een tot twee maal per jaar bied ons as gemeente ’n Gesamentlike groei-groep studie met ’n spesifieke tema en kursusmateriaal aan wat oor 40dae of 50dae loop. Jy kan ook net hierdie spesifieke groepe meemaak.

Dit hou baie seën in die areas van groei, herstel, restourasie en transformasie in. Groei saam met ons in ons liefde en omgee aan mekaar en ander. Kontak ons gerus om ’n groep te vind wat by jou omstandighede, ouderdom en behoefte sal pas.

Groei-groep Liefde.

Napier de Kock

Bedienings Leier

Ek wil graag betrokke:

1 + 14 =

Eredienste

Oggenddienste:
08:00 – 09:30 en 10:00 – 11:30
Aanddienste: 18:30 – 20:00

Kontak Ons

Mon – Fri, 8:00 - 13:00
Kantoor : +27(0) 54 331 1170
E-pos: agsupington@gmail.com