WIE IS ONS about us

AGS Lofoord is dankbaar om te kan sê dat ons die hand van die Here sedert die ontstaan van die gemeente tot vandag toe, duidelik raaksien. Ons dank Hom vir die bydrae wat die gemeente kon maak in God se koninkryk in die verlede en vir die wonderlike seisoen waarin ons onsself tans bevind.

Die opdrag van dissipelskap is vir ons baie belangrik. Ons kerndoel is: “Ons beïnvloed mense in liefde om Jesus te volgg”. Ons praat baie oor Jesus want ons glo dat mense wat met Jesus te doen kry se lewens verbeter, en oor tyd raak hulle ook beter met die Lewe.

Ons spel VOLGG met 2 g’s, want elke letter van volgg verteenwoordig iets van die “HOE” ons daarby gaan uitkom.

V

staan vir “Verheerlik God”
Ons wil mense help om te groei in hulle verhouding met God op verskillende maniere. Aanbidding en die werking van die Heilige Gees speel ‘n groot rol in hoe ons mense help in hulle belewenis met God. Daar is egter ook groot ruimte vir ander maniere van God beleef en mense se uniekheid in hulle verhouding met God.

O

staan vir “Ontdek jou aandeel”
Ons glo dat almal op een of ander vlak geroep word tot leierskap en ‘n unieke aandeel in God se Koninkryk. Mense word gehelp om hulle unieke gawes en talente te ontdek, sodat hulle kan ontdek wat hulle aandeel is in die Koninkryk van God. Persoonlikheid help mense om agter te kom hoe hulle dit gaan doen en Passie bepaal waar hulle ‘n verskil kan maak.

L

staan vir “Leef in liefde”
Jesus het self gesê dat liefde die kenmerk van dissipelskap is (Joh.13:35). Ons beywer ons om te groei in Liefde.

G

staan vir “Groei saam”
Ons wil soveel as moontlik geleenthede skep waar mense kan groei en toegerus word in hulle pad van VOLGG. In die gemeente is dit vir ons belangrik dat daar platvorms sal wees soos bv. groeigroepe, waar ons saam groei.

G

staan vir “Gaan vertel”
Ons glo dat deel van die pad van VOLGG is om ander mense te beïnvloed om Jesus ook te begin volg. Almal is nie geroep om evangeliste te wees nie, maar almal kan op hulle unieke manier betrokke wees by Jesus se opdrag om dissipels te maak. Dit is vir ons belangrik om mense in die gemeente en ook ander vennote (bv. voltydse sendelinge) in staat te stel om hierdie roeping uit te leef.

Alles wat ons aanpak, doen of sê, word beïnvloed en vloei uit die volgende 8 waardes:

Unieke betrokkenheid, Dissipelskap, Koninkryk, Geestelike groei, Betekenisvolle verhoudings, Toerus, Doen jou beste, Integriteit.

Enige genooides, belangstellendes en soekendes is ten alle tye welkom, voor jy begin volg, tot jy volg, terwyl jy volg en ook ander beïnvloed om Jesus te volg.

Pastoor Pieter en Juanita de  Bruyn

Pastoor Pieter is sedert 1991 in die voltydse bediening. Juanita is sedert 1992 saam met hom en dit is ook in hierdie jaar wat hulle getroud is. Pieter is die visie-draer en leier van die gemeente.  Hulle  het passie om saam met ander te ontdek hoe daar op verskillende maniere uiting gegee kan word aan die opdrag van dissipelskap. Hulle vind vervulling daarin as mense die goeie nuus ontdek dat hulle ’n aandeel kan hê  in Jesus se helende koninkryk. Pieter leef homself graag uit in prediking en lering en hulle het albei groot passie vir die versorging van mense . ‘n Gesonde gemeente is belangrik want daarsonder is groei nie volhoubaar nie. Hulle vat ook graag hande met die groter kerk van Jesus want dit is hoe God sy wysheid aan elke mag en gesag in die hemelruim bekend maak (Ef.3:10).

Pastoor Francois Boyce

Francois Boyce is die medeleraar by AGS Lofoord. Hy bedien in gemeentes van 2009. Francois het ‘n passie vir musiek, kinders en tieners. Onder sy bediening val: Jong volw, tieners, kinderkerk en musiek. In sy oë gebeur daar iets ongelooflik in die hemel sodra ‘n kind of jongmens hul hart vir die Here gee. “As ‘n kind sy hart en lewe vir die Here gee, is sy fondasie reg. Al loop goed skeef iewers langs die pad, sal jy nooit verder as jou fondasie val nie.” Francois het ‘n sterk passie vir die bediening en om Die Woord by mense uit te kry, al kos dit om homself soos ‘n karakter aan te trek om die boodskap meer effektief oor te bring. Sy hartklop in sy bediening is om nie net mense in die gemeente te bedien nie, maar ook die groter liggaam. Vir hom is dit meer belangrik dat mense in ‘n verhouding met Jesus staan, as om vas te kyk in watse dinominasie jy is.

Contact us

Sondae Dienstye
vanaf 3 Feb – 3 Mrt:
Oggende Dienste:
08:00vm – 09:30vm en                      10:00vm – 11:30vm
Aande: 6:30nm – 8:00nm

Office: +27(0) 54 331 1170

E-mail address: agsupington@gmail.com
Office Hours: Mon – Fri 8:00 till 13:00.

FOLLOW US

 

ags10
Staying connected on social media is a great way to find out what’s going on with our ministries, events, and church family. Make sure to connect with us today!