HOSPITAAL BEDIENING

Saam met KAM – Kingdom Advancement Ministry
KAM is ’n Evangelisasie en Dissipelskap opleiding om mense voor te berei om deel te word van die weermag van die Here, goed toegerus en in staat om die Goeie Boodskap uit te dra en om dissipels te maak. Jy sal leer om effektief te getuig en ander te bedien in die Naam van Jesus. As gelowiges in Christus, moet ons uitreik en ander mense raak met Jesus se Liefde.

Ons kom elke Maandagaand om 7nm bymekaar in die kerksaal saam met die Intersessors, waar ons eers saam bid en dan opdeel in groepe om nuwe besoekers in die kerk asook mense met nood en siekte te gaan besoek. Dit is vir ons baie belangrik dat mense versorg is en weet dat daar na hul behoeftes omgesien word.

Die Hospitaal Bediening word dan ook ander tye gekontak om siek mense tuis of in die hospitaal te besoek.

Kom word gerus deel van hierdie omgee bediening deur die kerkkantoor te skakel.

Corrie Swanepoel

Corrie Swanepoel

Bedienings Leier

Ek wil graag betrokke:

14 + 4 =

Eredienste

Oggenddienste:
08:00 – 09:30 en 10:00 – 11:30
Aanddienste: 18:30 – 20:00

Kontak Ons

Mon – Fri, 8:00 - 13:00
Kantoor : +27(0) 54 331 1170
E-pos: agsupington@gmail.com