WIE IS ONS about us

Hierdie gemeente is dankbaar om te kan sê dat, sedert sy planting in 1955, God nog altyd met ons was. Hy is die een wat toevoeg tot die gemeente, Hy is ook die Een wat omsien na alles wat nodig is sodat die gemeente relevant en effektief kan funksioneer.
God met ons het verseker dat die gemeente sy plek kon volstaan in Upington en omgewing. In ‘n land van diverse godsdienstige sienings kon hierdie gemeente ook in nederigheid ‘n bydrae lewer tot mense se ervaring van, ontmoeting met en groei in die Here.

Ons spits ons daarop toe om die hele gesin te lei in hulle verhouding met God. Dit vind plaas in bediening van die gemeente as geheel maar ook spesialis bediening van verskillende ouderdomsgroepe.

Ons steun baie sterk op dissipelskap aangesien ons dit sien as deel van die groot opdrag. Dit was ook die metode wat die vroeë kerk gebruik het. Dit bring mee dat elke kind van God deur Hom aangestel en verantwoordelik gehou word vir die geestelike bediening van mense in sy invloedsfeer.

Die werking van die gawes van die Heilige Gees word beklemtoon en onder gemeentelede aangemoedig binne byeenkomste asook in ons elke dagse lewe.

Ons sien onsself as deel van God se koninkryk en het daarom ‘n koninkryksvisie. Ons ag dit ‘n voorreg om binne die gemeenskap te kan dien sonder dat daar ‘n onmiddelike direkte voordeel vir die gemeente is.

Alle en enige belangstellendes en soekendes is te alle tye welkom.

Pastoor Pieter en Juanita de  Bruyn

Pastoor Pieter is sedert 1991 in die voltydse bediening. Juanita is sedert 1992 saam met hom en dit is ook in hierdie jaar wat hulle getroud is. Pieter is die visie-draer en leier van die gemeente.  Hulle  het passie om saam met ander te ontdek hoe daar op verskillende maniere uiting gegee kan word aan die opdrag van dissipelskap. Hulle vind vervulling daarin as mense die goeie nuus ontdek dat hulle ’n aandeel kan hê  in Jesus se helende koninkryk. Pieter leef homself graag uit in prediking en lering en hulle het albei groot passie vir die versorging van mense . ‘n Gesonde gemeente is belangrik want daarsonder is groei nie volhoubaar nie. Hulle vat ook graag hande met die groter kerk van Jesus want dit is hoe God sy wysheid aan elke mag en gesag in die hemelruim bekend maak (Ef.3:10).

Pastoor Francois Boyce

Francois Boyce is die medeleraar by AGS Lofoord. Hy bedien in gemeentes van 2009. Francois het ‘n passie vir musiek, kinders en tieners. Onder sy bediening val: Jong volw, tieners, kinderkerk en musiek. In sy oë gebeur daar iets ongelooflik in die hemel sodra ‘n kind of jongmens hul hart vir die Here gee. “As ‘n kind sy hart en lewe vir die Here gee, is sy fondasie reg. Al loop goed skeef iewers langs die pad, sal jy nooit verder as jou fondasie val nie.” Francois het ‘n sterk passie vir die bediening en om Die Woord by mense uit te kry, al kos dit om homself soos ‘n karakter aan te trek om die boodskap meer effektief oor te bring. Sy hartklop in sy bediening is om nie net mense in die gemeente te bedien nie, maar ook die groter liggaam. Vir hom is dit meer belangrik dat mense in ‘n verhouding met Jesus staan, as om vas te kyk in watse dinominasie jy is.

Contact us

Sondae Dienstye:
Oggende: 9:30vm – 11:00vm
Aande: 6:30nm – 8:00nm

Address: C/O Conradie & Lange street
Po Box 195, Upington, 8800

Office: +27(0) 54 331 1170
Pastoral Residence: +27(0) 54 331 1196

E-mail address: agsupington@gmail.com
Office Hours: Mon – Fri 8:00 till 13:00.

FOLLOW US

 

ags10
Staying connected on social media is a great way to find out what’s going on with our ministries, events, and church family. Make sure to connect with us today!