ONS GLO in die Heilige Gees, ware God wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat die wereld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en in die hele waarheid lei.
ONS GLO dat die Bybel die woord van God is, geskryf deur mense onder die inspirasie van die Heilige Gees. Ons glo dat dit gesaghebbend die wil van God verkondig en ons alles leer wat vir saligheid nodig is.