Church Office +27(0) 54 331 1170

ONS GLO in die ewige, drie enige God, almagtige skepper, onderhouer en regeerder van die ganse skepping.

Church E-mail: agsupington@gmail.com

ONS GLO in God die Vader, die outeur van die skepping en verlossing.

Office Hours: Mon – Fri 8:00 till 13:00

ONS GLO in Jesus Christus wat van die hemel neergedaal en vlees geword het; uit die dood opgestaan en opgevaar het na die hemel waar Hy aan die regterhand van die Vader sit.

Church Office +27(0) 54 331 1170

ONS GLO in die Heilige Gees,  wat die wereld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en in die hele waarheid lei.

Church E-mail: agsupington@gmail.com

ONS GLO dat die Bybel die woord van God is en dat dit gesaghebbend die wil van God verkondig.

Office Hours: Mon – Fri 8:00 till 13:00

ONS GLO dat alle mense na die beeld van God geskape is en dat dit die wil van God is dat alle mense saligheid sal ontvang deur geloof in Jesus Christus.

Church Office +27(0) 54 331 1170

ONS GLO in die doping in die Heilige Gees, die teken van spreke in tale en die werking van die gawes en vrug van die Gees in die lewe van ‘n Christen.

Church E-mail: agsupington@gmail.com

ONS GLO dat Jesus Christus die Hoof van die Kerk is wat bestaan uit alle wedergebore gelowiges. Die Kerk is verantwoordelik vir die verkondiging en demonstrasie van die evangelie wil vir alle mense.

Office Hours: Mon – Fri 8:00 till 13:00

ONS GLO dat die doop van die gelowige deur onderdompeling en die Nagmaal instellings van Jesus Christus is en deur die Kerk onderhou moet word.

Church Office +27(0) 54 331 1170

ONS GLO dat op die God bestemde tyd Jesus Christus Sy Kerk sal kom wegneem.
ONS GLO in die oordeelsdag wanneer Jesus Christus die lewende en die dode sal oordeel.

Church E-mail: agsupington@gmail.com

ONS GLO in die opstanding van die liggaam en ‘n ewige lewe vir die regverdige en ewige straf vir die goddelose. Ons glo in ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde waar God in heerlikheid sal regeer

Welcome

It is our prayer that this website serves as a tool to point you to God, so that you too might experience the blessing of being part of The Body of Christ. The Church is living, breathing parts of a Body — we all are the hands and feet of our Lord and Saviour, Jesus Christ.

Hierdie gemeente is dankbaar om te kan sê dat, sedert sy planting in 1955, God nog altyd met ons was. Hy is die een wat toevoeg tot die gemeente, Hy is ook die Een wat omsien na alles wat nodig is sodat die gemeente relevant en effektief kan funksioneer.

Kontak ons gerus met enige navrae, almal is só welkom, ons hoop om u Sondag te sien.

Contact us

Sondae Dienstye:
Oggende: 9:30vm – 11:00vm
Aande: 6:30nm – 8:00nm

Address: C/O Conradie & Lange street
Po Box 195, Upington, 8800

Office: +27(0) 54 331 1170
Pastoral Residence: +27(0) 54 331 1196

E-mail address: agsupington@gmail.com
Office Hours: Mon – Fri 8:00 till 13:00.

Ags Lofoord Kerk Upington